newsletter

Uvjeti prodaje

Ovim Uvjetima prodaje robe trgovačko društvo Medicpro d.o.o. (dalje Prodavatelj) definira uvjete, prava i obveze koje imaju uzajamno Prodavatelj i kupac pri kupovini/prodaji robe u cjelokupnom postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave, te eventualnih povrata i reklamacija robe odnosno raskida ugovora za kupljenu robu putem internet trgovine Prodavatelja.

Podaci trgovačkog društva Medicpro d.o.o.:

Puni naziv: Medicpro d.o.o. za promet medicinskim proizvodima.

Sjedište: Carinarski odvojak 4, 40 000 Čakovec.

Telefon: 040 314 407.

E-mail: info@medicpro.hrprodaja@medicpro.hr

Osobe ovlaštene za zastupanje: Draško Jambrečić – direktor.

Društvo je registrirano pri trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem 0001 Tt-08/1574-2.

Temeljni kapital: 2.654,46 €/ 20.000,00 kn.

Uplaćeni kapital: 2.654,46 €/ 20.000,00 kn.

MBS: 070085739.

OIB: 87488264639.

MB: 2425955.

Posjedujemo rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode za obavljanje prometa na veliko i malo medicinskim proizvodima te za prodaju na daljinu putem interneta, detalje možete pronaći ovdje.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
Faks: +385 1 4884 110
E-mail: halmed@halmed.hr

URL: https://www.halmed.hr/

Sve odredbe Uvjeta poslovanja zajedno s cjelokupnom ponudom artikala na web stanicama Prodavatelja, obavijestima navedenim u rubrikama “Načini plaćanja”, “Dostava” te elektronski putem formirana narudžba s web stranice (od kupca) i od Prodavatelja formirana ponuda (na isti način) predstavljaju pismenu PRETHODNU OBAVIJEST kupcu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Pod kupcem podrazumijevamo svaku pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim prethodno navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem interneta, popuni elektronski formular za narudžbu i pošalje ga Prodavatelju, a nije maloljetna ili osoba djelomične poslovne sposobnosti.

NARUČIVANJE

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina Prodavatelja omogućuje. Prilikom narudžbe proizvoda, za pojedine proizvode nije potrebno kupiti cijelo pakiranje, već je moguće kupiti po komadu.

Nakon što kupac potvrdi svoju narudžbu te izvrši dogovoreno plaćanje na temelju konačne ponude Prodavatelja, narudžba se smatra konačnom, a Prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

Konačna ponuda Prodavatelja na osnovu koje kupac izvrši plaćanje predstavlja potvrdu prethodne obavijesti u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Na web maloprodaji kupac može odraditi narudžbu sa ili bez registracije, dok se na web veleprodaji potrebno registrirati. Ukoliko se kupac odluči registrirati na web maloprodaji ili web veleprodaji, tada je registraciju potrebno odraditi na www.medicpro.hr te unijeti točne i potpune podatke. Registracijom kupac potvrđuje da se slaže s Uvjetima prodaje. Nadalje, registracijom na www.medicpro.hr kupac daje suglasnost Prodavatelju da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka može pohraniti njegove osobne podatke u evidencijskoj bazi kupaca, prikupljati i koristiti osobne podatke kupca u svrhu obrade narudžbi, obrađivati osobne podatke kupca radi vlastitih evidencija i statistike, slati promotivne materijale, obavještavati o proizvodima i uslugama, koristiti za potrebe unapređenja odnosa s kupcima te radi provjere i autorizacije prilikom plaćanja kreditnom karticom, u mjeri i vremenu koje je neophodno za ostvarenje navedene svrhe u svakom pojedinom slučaju.

Ovdje opisujemo jednostavan način online naručivanja, a za vrijeme našeg radnog vremena uvijek možete naručiti i telefonskim pozivom, fax-om te e-mailom.

Kad se odlučite za kupovinu artikla kliknite na gumb “U košaricu“. Košaricu otvorite klikom na ikonu košarice koja se nalazi u gornjem desnom uglu. U meniju košarice možete mijenjati količine ili obrisati odabire.

Klikom na “Kreni na plaćanje” potvrđujete svoj izbor. Ako niste ulogirani kao kupac, potrebno je upisati podatke za plaćanje koji obuhvaćaju ulicu i kućni broj, grad/mjesto, poštanski broj, državu/regiju, ime, prezime, adresu e-pošte i telefon. Naziv tvrtke i OIB tvrtke jesu polja koja popunjavaju pravne osobe. Nakon što popunite gore navedena polja, možete označiti ako je potrebno dostaviti na drugu adresu (u tom slučaju je potrebno napisati podatke za dostavu). Zatim je potrebno odabrati način plaćanja, a potom opciju „Naručite“. Potvrda narudžbe će Vam stići mailom.

Ako negdje zapne, molimo da nas nazovete, naši djelatnici će Vam rado pomoći. Dostupni smo radnim danom od 8 do 16h te u tom vremenu odgovaramo na telefonske pozive, e-mail i chat poruke.

ISPORUKA

Rok isporuke naručene robe je odmah, odnosno u roku 1-3 dana, ovisno o stanju artikala na skladištu. U slučaju da robe nema na zalihi, kupac će biti kontaktiran putem email-a ili telefona. Ako je roba nedostupna (defektura kod uvoznika), kupcu će biti ponuđen jednakovrijedan proizvod ili povrat eventualno više uplaćenih sredstava.

Svi artikli prikazani na našim stranicama dio su naše ponude i ne podrazumijeva da su dostupni u svakom trenutku.

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom nakon što kupac izvrši plaćanje. Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškova dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za kupca (pravnu osobu) može od Prodavatelja preuzeti navedena služba ili pojedinac na adresi Prodavatelja. Podaci o poduzeću/ustanovi/pojedincu koje kupac pošalje Prodavatelju putem e-maila ili web narudžbe smatraju se izdanom punomoći kupca. Ovlašteno poduzeće/ustanova/pojedinac žigom i potpisom isprave preuzimatelja potvrđuje preuzimanje robe na dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Ako stvar treba montirati ili instalirati prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na kupca u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Materijalni nedostatak postoji kad stvar ne odgovara opisu, količini, vrsti i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji. Ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak. Ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od 2 mjeseca računajući od dana kad je otkrio nedostatak, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 2 godine od predaje stvari. Kupac ne gubi pravo pozivanja na neki nedostatak i onda kad nije ispunio svoju obvezu da pregleda stvar bez odgađanja i da obavijesti prodavatelja u određenom roku o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokaže tek nakon proteka dvije godine, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe, treba prije potpisa dostavnice kontaktirati Prodavatelja i postupiti prema naputcima Prodavatelja. Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 8 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe odnosno neisporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja, a najkasnije u roku 8 dana od primitka robe, obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neisporuci. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predane na dostavu).

Ako kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod. Ako ga kupac ne prihvati, Prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun.

UGOVOR O PRODAJI

Prodavatelj i kupac obostranim prihvatima narudžbe i ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane kupca, zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od računa izdanog od strane Prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uvjeta prodaje.

U slučaju nesuglasica Prodavatelj i kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom. Ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda sukladno mjestu sjedišta Prodavatelja.

Europska platforma za internetsko rješavanje sporova je platforma Europske komisije koja omogućava rješavanje sporova koji su vezani uz kupnju u tuzemstvu i inozemstvu. Platformi je moguće pristupiti preko sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

RASKID UGOVORA

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je odredio potrošač, a koja nije prijevoznik, predana u posjed roba koja čini predmet ugovora.

Ukoliko se potrošač odluči za jednostrani raskid ugovora, dužan je (prema Članku 81. Zakona o zaštiti potrošača) obavijestiti trgovca o svojoj odluci za raskidom ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Molimo da se odluka za jednostran raskid ugovora pošalje na e-mail (info@medicpro.hr).

Prema članku 84. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja te najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o odluci da raskine ugovor, osim ako je trgovac ponudio da sam robu preuzme od potrošača.

Prema članku 84. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač sam snosi samo izravne troškove povrata robe. Trgovac snosi navedene troškove ako je pristao na to ili ako je propustio obavijestiti potrošača da je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac se slaže da prodavatelj može otkazati ugovor o prodaji u bilo kojem trenutku zbog krivo iskazane cijene, nedostupnosti proizvoda ili na temelju saznanja koja u trenutku kreiranja narudžbe prodavatelj nije imao.

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Sukladno članku 86. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ne može tražiti jednostrani raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora niti kada se radi o zapečaćenoj robi koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran softver ili neka od elektronskih igri, a proizvod nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE UREĐAJA

Prodavatelj uz određenu naručenu robu dostavlja kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji kupac ne želi prihvatiti Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se kupcu u skladu sa jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje garantne/jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „blister pakovanjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog računa koji je kupac primio od Prodavatelja.

Kupac može Prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i original računa Prodavatelja kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

POVRAT I ZAMJENA

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– ako je isporučena roba koja nije naručena

– ako je isporučena roba koja ima grešku, tj. nije ispravna

Zahtjev za povratom kupac mora podnijeti u roku od 14 dana od kupnje proizvoda, nakon tog roka vrijede uvjeti ugovoreni kod izdavanja računa i jamstva koje je kupac dobio prilikom kupovine. Jamstveni list izdaje ovlašteni distributer i kupac je odgovoran provjeriti da li ga je dobio ovjerenog i ispravnog sa kupljenom robom i računom u trenutku preuzimanja. Ukoliko kupac primijeti da je izgubio ili da nije dobio jamstveni list, dužan je isto prijaviti u roku od 7 dana kako bi Prodavatelj pokušao ishoditi od davatelja jamstva kopiju jamstvenog lista.

Prije ispunjenja zahtjeva za povratom, Prodavatelj mora od ovlaštenog servisa dobiti potvrdu da je proizvod neispravan ili to mora biti dokazano na drugi objektivan način od strane ovlaštenog subjekta. Povrat samo temeljem zahtjeva bez dokumentacije koja potvrđuje neispravnost nije moguć, jer se često događa da proizvod ne radi ispravno radi pogrešnog rukovanja ili neznanja oko rukovanja.

Artikli koje kupac vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Kupac proizvode vraća na adresu: Medicpro d.o.o., Carinarski odvojak 4, 40000 Čakovec.

Ukoliko je proizvod ispravan i nema nedostataka, već je kupac naknadno zaključio da mu se proizvod ne sviđa, kupac nema pravo na povrat ili zamjenu proizvoda ako je proizvod vraćen nakon isteka 14 dana unutar kojih ima pravo na jednostrani raskid ugovora. Ovo je regulirano zbog zaštite drugih potrošača i kupaca koji bi kasnije u tom slučaju dobili korišteni proizvod. Eventualno se može dogovoriti povrat uz umanjenje vrijednosti proizvoda, kako bi isti mogao biti prodan na rasprodaji uz naznaku da je bio korišten. Ovo je moguće samo ako Prodavatelj zaključi da se proizvod može dalje ponuditi kao korišten, a da time ne budu povrijeđena prava budućeg kupca, te ako se kupac složi s umanjenom vrijednosti koju će dobiti natrag.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na jednu od navedenih adresa:

Medicpro d.o.o.
Carinarski odvojak 4
40 000 Čakovec

ili na e-mail adresu: info@medicpro.hr odnosno na telefax broj: 040/314-406.

Obrazac za pisani prigovor potrošača trgovcu/pružatelju usluge možete preuzeti ovdje.

Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Odgovor na Vaš prigovor ćemo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

SLIKE

Slike su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati stvarnim proizvodima.

Niske cijene

Niže cijene nego u ljekarnama, moguća kupovina po komadu

Sigurna kupovina

Plaćanje karticama, sigurna internetska kupovina

Dostava

Besplatna dostava za narudžbe veće od 65,00 €

Garancija kvalitete usluge

Maksimalnu pozornost posvećujemo vašim željama

Povrat robe

Jednostavan povrat robe u roku od 14 dana

Ostanimo povezani!
Budite informirani o najnovijim ponudama i pogodnostima.

Prijavom ostvarite jednokratan kupon kod za popust od 5% na cjelokupnu narudžbu.

Dogodila se greška – pokušajte opet.
Vaši podaci su uspješno poslani – provjerite Vaš e-mail pretinac.