• Vodik peroksid (hidrogen peroksid) otopina 30%.
  • U medicini se najčešće koristi kao antiseptik, te prilikom dezinfekcije manjih rana i ogrebotina.
  • Također se koristi prilikom izbjeljivanja (najčešće kose), a njegova prisutnost vidljiva je i u kemijskoj industriji.
  • Vodik peroksid ne šteti prirodi jer se prilikom njegove reakcije raspada na vodik i kisik te djeluje kao snažan antioksidans.
  • Izbjegavati kontakt s očima, ustima i kožom jer može izazvati iritaciju! 
  • U slučaju kontakta oprati velikom količinom sapuna i vode!
  • Molekulska formula: H202.
  • Mr: 34,01.
  • EINECS: 231-765-0.
  • CAS: 7722-84-1.
  • Cijena se odnosi na pakiranje od 1L.

Obavijest o ograničenom prekursoru eksploziva

Vodikov peroksid u koncentraciji od 30% pripada skupini ograničenih prekursora eksploziva sukladno Prilogu I Uredbe (EU) 2019/1148 od 20. lipnja 2019.

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (NN 34/21) dužni smo Vas obavijestiti da sukladno članku 5. stavku 1. navedene Uredbe ovaj proizvod nije dozvoljeno stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati.

Ujedno je obveza gospodarskog subjekta (kupca) koji je preuzeo ograničeni prekursor eksploziva dostaviti dobavljaču (Medicpro d.o.o.) Izjavu iz Priloga IV navedene Uredbe.

Kupcu će roba biti isporučena nakon što dobavljaču (Medicpro d.o.o.) dostavi ispunjenu i potpisanu Izjavu u skladu s potrebnim količinama. Sukladno navedenoj Uredbi Medicpro d.o.o. je dužan izvršiti provjeru svih podataka unesenih u Izjavi.

Izjavu Prilog IV navedene Uredbe možete vidjeti ovdje.

Ukoliko ćete ovaj proizvod stavljati na raspolaganje drugim gospodarskim subjektima, dužni ste im dostaviti ovakvu obavijest te od njih zatražiti dostavu Izjave iz Priloga IV Uredbe, odnosno dužni ste postupiti u skladu s navedenom Uredbom i Zakonom.

Sukladno članku 9. gore navedene Uredbe, Medicpro d.o.o. ima obvezu prijaviti nadležnim tijelima svaku sumnjivu transakciju, značajan nestanak ili krađu tvari i smjesa ili tvari koje ih sadrže.

Ukoliko primijetite sumnjive transakcije, značajan nestanak ili krađu tvari i smjesa ili tvari koje ih sadrže (tvari iz Priloga I i II Uredbe) dužni ste to prijaviti u roku od 24 sata nakon otkrivanja Nacionalnoj kontakt točki na e-mail prekursori@mup.hr, telefon 01/3788-754 ili fax 01/3704-878.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na e-mail info@medicpro.hr ili telefon 040 314 407.

VODIK PEROKSID 30% PH EUR 1 L

Šifra: VODIK0002

Cijena

Kako bi vidjeli cijene:
Prijavite se kao veleprodajni kupac

A, ako je trebate – podrška je nadohvat ruke!

Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati

Chat na stranici (vidi desno dolje)
Telefon: +385 (0)40 314 407
E-mail: info@medicpro.hr

Sigurna kupovina

Plaćanje karticama, sigurna internetska kupovina

Dostava

Besplatna dostava za narudžbe veće od 65,00 € / 489,74 kuna

Povrat robe

Jednostavan povrat robe u roku od 14 dana